Přihlášení

Poštovní dobírková poukázka A online

Nebaví Vás ruční vypisování poštovních dobírkových poukázek? Vytiskněte si je! S naší aplikací to zvládnete snadno a rychle. Jak to funguje?

Adresa majitele účtu
Plátce dobírkové částky
Bankovní údaje
 - 
Nastavení tisku

Pokud je text po vytištění na poukázku posunutý, zadejte hodnoty pro korekci. Můžete zadávat desetinná i záporná čísla.
Vždy před tiskem zkontrolujte, zda máte nastavené měřítko tisku na „100 %“ nebo „Skutečná velikost“ a orientaci „Na výšku“.

mm
mm